ทำเนียบรุ่น User : / Login
 

 

** ท่านสามารถดูข้อมูลของเพื่อนแต่ละคน โดยการคลิ๊กที่ชื่อ **

ข้อมูลทั้งหมด | ค้นหาแยกตามกลุ่ม | ค้นหา

องอาจ (วิชัย) เฉลยชีพ
ชื่อ-สกุล องอาจ (วิชัย)   เฉลยชีพ
เลขประจำตัว 11202
ปี พ.ศ. ม.1 - 2495
เกิดวันที่ 13 เมษายน 2485
ตำแหน่งงาน PRINCIPAL ARCHITECT
สถานที่ทำงาน O ARCH ASSOCIATES, ARCHITECTS   96 Mc.ALLISTER,   SANFRANCISCO   CA 94102   U.S.A.
 
เบอร์โทรศัพท์   โทรสาร  
ที่อยู่บ้าน 65 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 1  ถนนพหลโยธิน 5  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กทม. 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ 02 279 2963          085 972 4567

โทรสาร 

02 441 2261 

e-mail : oarch13@yahoo.com
ชื่อภรรยา คุณฉัตรวรรณ
ชื่อบุตร
คนที่ 1 น.ส.ลลิตา คนที่ 2  
คนที่ 3   คนที่ 4  

 


Copyright 2010 © by OSK 71 Suankularb